กิจกรรมล่าสุดของไซต์

19 ก.ย. 2559 00:21 นายภาณุพงศ์ แสงดี นำออกไฟล์แนบ เกียรติบัติ authentic.jpg จาก Authentic Assessment
19 ก.ย. 2559 00:21 นายภาณุพงศ์ แสงดี นำออกไฟล์แนบ เกียรติบัติ authentic.jpg จาก Authentic Assessment
19 ก.ย. 2559 00:19 นายภาณุพงศ์ แสงดี แนบ เกียรติบัติ authentic.jpg กับ Authentic Assessment
24 ส.ค. 2559 21:36 นายภาณุพงศ์ แสงดี แนบ การประเมินตามสภาพจริงPPT.pdf กับ Authentic Assessment
24 ส.ค. 2559 00:34 นายภาณุพงศ์ แสงดี แก้ไข Authentic Assessment
24 ส.ค. 2559 00:34 นายภาณุพงศ์ แสงดี แนบ การประเมินตามสภาพจริง สพม25.pdf กับ Authentic aassessment
24 ส.ค. 2559 00:34 นายภาณุพงศ์ แสงดี แนบ การประเมินตามสภาพจริง สพม25.docx กับ Authentic aassessment
24 ส.ค. 2559 00:19 นายภาณุพงศ์ แสงดี สร้าง Authentic aassessment
1 ส.ค. 2559 06:04 นายภาณุพงศ์ แสงดี แก้ไข การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง)
1 ส.ค. 2559 05:59 นายภาณุพงศ์ แสงดี แก้ไข การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง)
1 ส.ค. 2559 05:57 นายภาณุพงศ์ แสงดี แก้ไข การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง)
1 ส.ค. 2559 05:55 นายภาณุพงศ์ แสงดี แนบ 20160801_092116.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ
1 ส.ค. 2559 05:55 นายภาณุพงศ์ แสงดี สร้าง บทความไม่มีชื่อ
22 ก.ค. 2559 01:14 นายภาณุพงศ์ แสงดี แก้ไข การสัมมนาโครงการพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น 1-5 และ สพม.25
22 ก.ค. 2559 00:49 นายภาณุพงศ์ แสงดี แก้ไข การสัมมนาโครงการพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น 1-5 และ สพม.25
22 ก.ค. 2559 00:45 นายภาณุพงศ์ แสงดี แก้ไข การสัมมนาโครงการพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น 1-5 และ สพม.25
22 ก.ค. 2559 00:43 นายภาณุพงศ์ แสงดี แก้ไข การสัมมนาโครงการพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น 1-5 และ สพม.25
22 ก.ค. 2559 00:40 นายภาณุพงศ์ แสงดี แก้ไข การสัมมนาโครงการพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น 1-5 และ สพม.25
22 ก.ค. 2559 00:34 นายภาณุพงศ์ แสงดี สร้าง การสัมมนาโครงการพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น 1-5 และ สพม.25
22 ก.ค. 2559 00:09 นายภาณุพงศ์ แสงดี แก้ไข หน้าแรก
22 ก.ค. 2559 00:06 นายภาณุพงศ์ แสงดี สร้าง กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา
16 ก.ค. 2559 17:53 นายภาณุพงศ์ แสงดี แนบ ตารางรวมภาค 12 ม.6.xlsx กับ ปีการศึกษา 2558
16 ก.ค. 2559 17:53 นายภาณุพงศ์ แสงดี แนบ ตารางรวมภาค 12 ป.6.xls กับ ปีการศึกษา 2558
16 ก.ค. 2559 17:53 นายภาณุพงศ์ แสงดี แนบ ตารางรวมภาค 12 ม.3.xls กับ ปีการศึกษา 2558
16 ก.ค. 2559 17:52 นายภาณุพงศ์ แสงดี นำออกไฟล์แนบ หัวตารางรวมทั้งประเทศ ม.6.xlsx จาก ปีการศึกษา 2558