กิจกรรมล่าสุดของไซต์

14 มิ.ย. 2561 20:53 นายภาณุพงศ์ แสงดี แก้ไข เอกสารหลักสูตรพัฒนาครู
14 มิ.ย. 2561 20:51 นายภาณุพงศ์ แสงดี แนบ เล่มที่ 2 PLC กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ ยุค Thailand.pdf กับ เอกสารหลักสูตรพัฒนาครู
14 มิ.ย. 2561 20:51 นายภาณุพงศ์ แสงดี แนบ เล่มที่ 1 PLC อย่างไร ให้มีนวัตกรรมการจัดการเ.pdf กับ เอกสารหลักสูตรพัฒนาครู
14 มิ.ย. 2561 20:51 นายภาณุพงศ์ แสงดี แนบ รูปเล่มหลักสูตรบูรณาการสู่ผลลัพธ์Thailand 4.0 มัธยมศึกษาตอนต้น.pdf กับ เอกสารหลักสูตรพัฒนาครู
14 มิ.ย. 2561 20:50 นายภาณุพงศ์ แสงดี แนบ รูปเล่มหลักสูตรบูรณาการสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 ระดับประถมศึกษา.pdf กับ เอกสารหลักสูตรพัฒนาครู
14 มิ.ย. 2561 20:50 นายภาณุพงศ์ แสงดี แนบ รูปเล่มหลักสูตร 3 เดือน อ่านออก เขียนได้ BBL and DLTV.pdf กับ เอกสารหลักสูตรพัฒนาครู
14 มิ.ย. 2561 20:50 นายภาณุพงศ์ แสงดี แนบ ระบบบันทึกประวัติ-Logbook-Teacher (06-09-60).pdf กับ เอกสารหลักสูตรพัฒนาครู
14 มิ.ย. 2561 20:49 นายภาณุพงศ์ แสงดี สร้าง เอกสารหลักสูตรพัฒนาครู
14 มิ.ย. 2561 20:35 นายภาณุพงศ์ แสงดี แก้ไข หน้าแรก
3 เม.ย. 2560 00:02 นายภาณุพงศ์ แสงดี แก้ไข หน้าแรก
2 เม.ย. 2560 23:58 นายภาณุพงศ์ แสงดี แก้ไข หน้าแรก
2 เม.ย. 2560 23:57 นายภาณุพงศ์ แสงดี แก้ไข หน้าแรก
2 เม.ย. 2560 23:55 นายภาณุพงศ์ แสงดี แก้ไข หน้าแรก
7 ธ.ค. 2559 00:04 นายภาณุพงศ์ แสงดี แก้ไข หน้าแรก
6 ธ.ค. 2559 23:55 นายภาณุพงศ์ แสงดี แก้ไข หน้าแรก
6 ธ.ค. 2559 23:54 นายภาณุพงศ์ แสงดี สร้าง https://goo.gl/forms/cL2gJCDihCEq2JAD3
6 ธ.ค. 2559 23:51 นายภาณุพงศ์ แสงดี แก้ไข หน้าแรก
6 ธ.ค. 2559 23:49 นายภาณุพงศ์ แสงดี แก้ไข หน้าแรก
22 ก.ย. 2559 01:25 นายภาณุพงศ์ แสงดี แนบ O-NET M6 พัฒนาการ.pdf กับ ปีการศึกษา 2558
19 ก.ย. 2559 04:49 นายภาณุพงศ์ แสงดี แนบ เลขที่เกียรติบัตร.docx กับ Authentic Assessment
19 ก.ย. 2559 00:59 นายภาณุพงศ์ แสงดี แนบ เกียรติบัติ authentic.pdf กับ Authentic Assessment
19 ก.ย. 2559 00:58 นายภาณุพงศ์ แสงดี นำออกไฟล์แนบ เกียรติบัติ authentic.pdf จาก Authentic Assessment
19 ก.ย. 2559 00:44 นายภาณุพงศ์ แสงดี แนบ เกียรติบัติ authentic.pdf กับ Authentic Assessment
19 ก.ย. 2559 00:43 นายภาณุพงศ์ แสงดี นำออกไฟล์แนบ เกียรติบัติ authentic.jpg จาก Authentic Assessment
19 ก.ย. 2559 00:37 นายภาณุพงศ์ แสงดี แนบ เกียรติบัติ authentic.jpg กับ Authentic Assessment

เก่ากว่า | ใหม่กว่า