กิจกรรมล่าสุดของไซต์

3 เม.ย. 2560 00:02 นายภาณุพงศ์ แสงดี แก้ไข หน้าแรก
2 เม.ย. 2560 23:58 นายภาณุพงศ์ แสงดี แก้ไข หน้าแรก
2 เม.ย. 2560 23:57 นายภาณุพงศ์ แสงดี แก้ไข หน้าแรก
2 เม.ย. 2560 23:55 นายภาณุพงศ์ แสงดี แก้ไข หน้าแรก
7 ธ.ค. 2559 00:04 นายภาณุพงศ์ แสงดี แก้ไข หน้าแรก
6 ธ.ค. 2559 23:55 นายภาณุพงศ์ แสงดี แก้ไข หน้าแรก
6 ธ.ค. 2559 23:54 นายภาณุพงศ์ แสงดี สร้าง https://goo.gl/forms/cL2gJCDihCEq2JAD3
6 ธ.ค. 2559 23:51 นายภาณุพงศ์ แสงดี แก้ไข หน้าแรก
6 ธ.ค. 2559 23:49 นายภาณุพงศ์ แสงดี แก้ไข หน้าแรก
22 ก.ย. 2559 01:25 นายภาณุพงศ์ แสงดี แนบ O-NET M6 พัฒนาการ.pdf กับ ปีการศึกษา 2558
19 ก.ย. 2559 04:49 นายภาณุพงศ์ แสงดี แนบ เลขที่เกียรติบัตร.docx กับ Authentic Assessment
19 ก.ย. 2559 00:59 นายภาณุพงศ์ แสงดี แนบ เกียรติบัติ authentic.pdf กับ Authentic Assessment
19 ก.ย. 2559 00:58 นายภาณุพงศ์ แสงดี นำออกไฟล์แนบ เกียรติบัติ authentic.pdf จาก Authentic Assessment
19 ก.ย. 2559 00:44 นายภาณุพงศ์ แสงดี แนบ เกียรติบัติ authentic.pdf กับ Authentic Assessment
19 ก.ย. 2559 00:43 นายภาณุพงศ์ แสงดี นำออกไฟล์แนบ เกียรติบัติ authentic.jpg จาก Authentic Assessment
19 ก.ย. 2559 00:37 นายภาณุพงศ์ แสงดี แนบ เกียรติบัติ authentic.jpg กับ Authentic Assessment
19 ก.ย. 2559 00:21 นายภาณุพงศ์ แสงดี นำออกไฟล์แนบ เกียรติบัติ authentic.jpg จาก Authentic Assessment
19 ก.ย. 2559 00:21 นายภาณุพงศ์ แสงดี นำออกไฟล์แนบ เกียรติบัติ authentic.jpg จาก Authentic Assessment
19 ก.ย. 2559 00:19 นายภาณุพงศ์ แสงดี แนบ เกียรติบัติ authentic.jpg กับ Authentic Assessment
24 ส.ค. 2559 21:36 นายภาณุพงศ์ แสงดี แนบ การประเมินตามสภาพจริงPPT.pdf กับ Authentic Assessment
24 ส.ค. 2559 00:34 นายภาณุพงศ์ แสงดี แก้ไข Authentic Assessment
24 ส.ค. 2559 00:34 นายภาณุพงศ์ แสงดี แนบ การประเมินตามสภาพจริง สพม25.pdf กับ Authentic aassessment
24 ส.ค. 2559 00:34 นายภาณุพงศ์ แสงดี แนบ การประเมินตามสภาพจริง สพม25.docx กับ Authentic aassessment
24 ส.ค. 2559 00:19 นายภาณุพงศ์ แสงดี สร้าง Authentic aassessment
1 ส.ค. 2559 06:04 นายภาณุพงศ์ แสงดี แก้ไข การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง)

เก่ากว่า | ใหม่กว่า