ผลการทดสอบระดับชาติ

เอกสารดาวน์โหลด โดย
ศน.ภาณุพงศ์  แสงดี

ผลการทดสอบ O-NET สพม.25

  • O-NET M6 พัฒนาการ.pdf   0กิโลไบต์ - 22 ก.ย. 2559 01:25 โดย panupong@esdc.go.th (เวอร์ชัน 1)
  • O-NET_M3_58.pdf   89กิโลไบต์ - 5 ก.ค. 2559 19:44 โดย panupong@esdc.go.th (เวอร์ชัน 1)
แสดง 2 ไฟล์จากหน้า ปีการศึกษา 2558