การสัมมนาโครงการพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น 1-5 และ สพม.25

โพสต์22 ก.ค. 2559 00:34โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2559 01:14 ]
วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2559 เครือข่ายศึกษานิเทศก์จังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยศึกษานิเทศกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 และศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้จัดการสัมมนาโครงการพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ พันล้าน บูติคแอนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดการสัมมนาของศึกษานิเทศก์เครือข่ายจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ ซึ่งมีศึกษานิเทศก์จากทั้ง 6 เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน

สัมมนา ศน.จังหวัดขอนแก่น 21-23 ก.ค. 59


Comments