11 กรกฎาคม 2559 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น

โพสต์12 ก.ค. 2559 18:19โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2559 18:56 ]
วันที่ 11 กรกฏาคม 2559 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 นำโดยท่าน ผอ.วีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการ ท่าน ผอ.ประวิทย์กาสา บุญจุฑาศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น และนายภารุพงศ์  แสงดี ศึกษานิเทศก์  ได้
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในภาค เช้าที่โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม และภาคบ่ายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น โดยได้รับการอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับจากท่านผู้บริหาร  คณะคุณครูและนักเรียนจากทั้ง 2 โรงเรียน เป็นอย่างดี   ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั้งสองโรงเรียนอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม ขอชื่นชมทั้ง2โรงเรียนมา ณ ที่นี่

ประชารัฐ


เตรียมอุดม
Comments