การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

โพสต์8 ก.ค. 2559 17:02โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2559 17:13 ]
วันที่ 8 กรกฏาคม 2559 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 นำโดยท่าน ผอ.วีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการ ท่าน ผอ.ประวิทย์กาสา บุญจุฑาศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น และนายภารุพงศ์  แสงดี ศึกษานิเทศก์  ได้ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในภาค เช้าที่โรงเรียนขามแก่นนคร และภาคบ่ายที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย โดยได้รับการอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับจากท่านผู้บริหาร  คณะคุณครูและนักเรียนจากทั้ง 2 โรงเรียนผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั้งสองโรงเรียนอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม ขอชื่นชมทั้ง2โรงเรียนมา ณ ที่นี่

ขามแก่นกะขอนแก่นลัย


Comments