สพม. 25 จัดการประกวด Best Pacetices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล ณ โรงเรียนขามแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โพสต์5 ก.ค. 2559 20:27โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2559 19:31 ]
วันนี้ 7 กรกฏาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ได้ดำเนินการจัดการประกวด Best Pacetices  1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล ได้รับเกียรติจากท่านรองฯ นพภา นิสสัยพันธ์ุ รอง ผอ.สพม.25 ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการจัดการประกวด Best Pacetices ในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ทั้ง 16 โรงเรียนส่ง Best Pacetices เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ และมีผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม มีการนำสินค้าต่างๆ ที่เป็นผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงานฝีมือของนักเรียนมาจำหน่ายในงานด้วย  ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ทั้ง 16 โรงเรียนที่ให้ความสนใจรวมกิจกรรมด้วยความยินดีและขอขอบคุณโรงเรียนขามแก่นนคร ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ดีตำบล2

Comments