การนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย

โพสต์16 ก.ค. 2559 02:39โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2559 02:40 ]
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 -16.30 น คณะนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย ชุดที่ 1 นำโดยนายจักราวุธ สอนโกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 นายวิทยา บัวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา นางอารุณี  สินทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.25 และนายภาณุพงศ์  แสงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.25 ออกนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครุผู้ช่วย ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาตนเองของครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตข 25 ด้วย IDP ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร ครูผู้ช่วยที่รับการนิเทศคือนายณัฐวุฒิ รัตนภิรมย์ และโรงเรียนนครขอนแก่น ครูผู้ช่วยที่รับการนิทศคือนางฐิตาภรณ์ พิทยาวัฒนชัยและนางสาวสวรส เห็มคุณ  ทั้งนี้คณะนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย ได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจากผู้บริหารและครูพี่เลี่ยงจากทั้ง 2 โรงเรียนเป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

นิเทศครูผู้ช่วย


Comments