การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง)

โพสต์1 ส.ค. 2559 05:55โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2559 06:04 ]
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้รับมอบหมายจาก ศนฐ. ให้ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง) ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.เบญจลักษณ์ ้น้ำฟ้า  ผู้เชี่ยวชาญ จากสพฐ มาเป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมมนา โดยมีท่าน ผอ.กิตติ บุญเชิด  ผอ. สพม.25ในฐานะประธานการจัดงานครั้งนี้เป้นผู้กล่าวรายงานการจัดการประชุมสัมมนาฯ ทั้งนี้มีโรงเรียนจากเครือข่ายร้อยแก่นสารสินธุ์ ทั้ง 18  เขต เข้าร่วมจัดนิทรรสการจำนวน 34 โรงเรียน และมีผู้อำนวยการโรงเรียนดีประจำตำบลจากเครือข่ายร้อยแก่นสารสินธ์ุเข้าร่วมประชุมสัมมนากว่า 300 คน

deetumbon


Comments