การนำส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ในการเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

โพสต์5 ก.ค. 2559 22:02โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2559 06:56 ]
ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัดนำส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ในการเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ผ่านทางระบบการสอบ O-NET ทางเวบไซต์  www.niets.or.th ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
Ċ
ไม่ทราบผู้ใช้,
8 ก.ค. 2559 05:27
Comments