ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadgetหนังสือราชการ ศึกษาธิการภาค 12

  • การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานกลาง) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานกลาง) จำนวน 4 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดร ...
    ส่ง 13 ก.ค. 2559 04:24 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

  • การนำส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ในการเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัดนำส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ในการเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ผ่านทางระบบการสอบ O-NET ทางเวบไซต ...
    ส่ง 7 ก.ค. 2559 06:56 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมนิเทศ

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา

  • การสัมมนาโครงการพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น 1-5 และ สพม.25 วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2559 เครือข่ายศึกษานิเทศก์จังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยศึกษานิเทศกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 และศึกษานิเทศก ...
    ส่ง 22 ก.ค. 2559 01:14 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว สพฐ.
หน่วยงานต้นสังกัด

http://www.kksec.go.th/spm25/images/stories/pak12.jpg
http://www.kksec.go.th/spm25/

panupong@esdc.go.th